Czy nasz wybór coś zmieni?

Czy nasz wybór coś zmieni?

W Europie Środkowej papier jest surowcem najczęściej poddawanym recyklingowi, jednak poziomy recyklingu tego surowca są w poszczególnych krajach bardzo zróżnicowane. Wiele państw nadal deponuje ogromne ilości odpadów na składowiskach, nie wykorzystując tym samym wartościowych surowców.

Większość opakowań, z których odpakowujemy nowe słuchawki, laptopa czy świąteczne prezenty trafiają na śmietnik. Mają jednorazowe zastosowanie. Dzięki mediom, programom rządowym czy firmom odpowiadającym za planowanie gospodarki odpadów stajemy się coraz bardziej świadomi jakie problemy stwarzamy produkowanymi przez nas dodatkowymi odpadami. 

Wydawać się może, że najtrudniej zrozumieć nam skalę tego problemu. Kiedy odpady dotyczą jednej osoby czy nawet domu nie zmieni to świata, ale jeżeli ilość takich domów przemnożymy przez mieszkańców powiatu, województwa i państwa powstają miliony ton śmieci, które albo składujemy, spalamy w spalarniach śmieci,  przetworzymy, albo wykorzystamy ponownie.


#lesswaste

W Deskwise wierzymy w potęgę recyklingu! Pakujemy meble w kartony, które zostały przetworzone i zaadoptowane wyłącznie z makulatury. Liczy się dla nas generowanie jak najmniejszej ilości dodatkowych i niepotrzebnych śmieci. Oczywiście priorytetem jest to, aby mebel przyjechał do was nieuszkodzony, dlatego materiały do pakowania zostały dobrane tak, by spełniały wszelkie normy wytrzymałościowe.

Życie to nieustanne wybory i to od nas zależy jak bardzo przyczynimy się do postępujących zmian. Przenoszą się one bezpośrednio na globalne problemy, takie jak narastający efekt cieplarniany spowodowany gazami takimi jak dwutlenek węgla oraz tlenki azotu, co przekłada się na częstsze występowanie pożarów, podnoszenie się stanu mórz i oceanów, ze względu na topniejące lodowce oraz ekstremalne zjawiska pogodowe. Zanieczyszczenia, których pozbywają się ludzie, takie jak tworzywa sztuczne, metale ciężkie i lekkie oraz wszelkiego rodzaju oleje, płyny przemysłowe oraz środki farmaceutyczne niszczą setki populacji zwierząt, które nie są przystosowane do ich występowania.

Amerykański astrofizyk i naukowiec, Adam Frank twierdzi, stawia tezę, że „…zmiana klimatu to przypadek w procesie rozwoju naszej cywilizacji. Nie wiedzieliśmy, że to stanie się, a zmieniliśmy naszą planetę. Kto przypuszczałby, że człowiek będzie zdolny do takich rzeczy. Jednak nie oznacza to, że nie mamy nic z tym zrobić. Musimy dokonywać mądrych wyborów.”


Będziemy dążyć do jeszcze lepszych zmian.

My wybieramy proekologiczny styl życia, aktywny recykling, wspieranie organizacji oraz eventów dbających o środowisko! Dołącz do nas już dziś! Wybierając Deskwise, wybierasz less waste.

Powrót do blogu